مختصصات اداره جهانی نظارت از سلاح شیمیایی به دوما نرفته اند

واشنگتن می گوید که، متخصصان اداره جهانی نظارت از سلاح شیمیایی تاکنون داخل شهر دومای سوریه نشده اند. دوما در حومه دمشق پایتخت سوریه شهری است که حمله مظنون سلاح شیمیایی بالای آن صورت گرفته و این حمله موجب تنش شدید بین روسیه و غرب شده است. این درحالیست که رسانه های دولتی سوریه دیروز گفتند که ناظران سازمان منع سلاح شیمیایی توانستند، داخل شهر دوما شوند. اما واشنگتن این گزارشها را رد کرده است. با آن که دولت سوریه در تبانی با روسیه مسوول حمله شیمیایی به دوما خوانده شده اند، اما روسیه و سوریه با رد این اتهام تأکید می کنند که آن ها با سلاح شیمیایی بر شهر دوما حمله نکرده اند.

نوشته‌های مرتبط


Top