تاکید ایران بر تولید سلاح مورد نیاز این کشور

رییس جمهور ایران می گوید که کشورش هر سلاحی که نیاز داشته باشد را تولید می کند و منتظر سخن، موافقت و نظر مثبت دنیا نمی ماند. حسن روحانی، رییس جمهور ایران روز چهارشنبه در مراسم چهلمین سالگرد تاسیس ارتش این کشور طی سخنانی به دفاع از عملکرد ارتش پرداخته است. او با ستایش از کارکرد ارتش گفته است ازین که ارتش کشورش وارد بازی های سیاسی نشده است درخور ستایش است. او همچنان گفته است که ایران هرنوع سلاحی را که نیاز داشته باشد خودش تولید می کند و در این خصوص به مشوره کشورهای دیگر نیازی ندارد. آگاهان می گویند منظور آقای روحانی احتمالا تولید تسلیحات موشکی ایران است. مقام های ایرانی همواره تاکید کرده اند که برنامه موشکی این کشور فقط بازدارنده و دفاعی است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top