برای مبارزه با خشکسال یکصد و سی و پنج میلیون دالر نیاز است

سران حکومت نگران پیامدهای خشکسال در کشور استند. دفتر رسانه ای ریاست اجرایی در خبرنامه ای گفته است که برای کمک رسانی به ولایت هایی که خشکسال آن ها را تهدید می کند به گونه استثنایی در اولویت قرار خواهد گرفت. به همین منظور دیروز نشستی با حضور مقام های مسوول در ریاست اجرایی برگزار شده بود. عبدالله عبدالله در این نشست تاکید کرده است که نهادهای ذیربط دولتی ملکف‌ استند که روی یک برنامه عملی برای مبارزه با خشکسالی و کم‌ آبی کار کنند تا طبق آن از نهاد‌های بین ‌المللی درخواست کمک صورت گیرد. همچنان وزیر دولت در امور رسیدگی حوادث گفته است که میزان بارندگی نسبت به سال ‌های گذشته بیش از شصت درصد کاهش یافته است و بخش کشاورزی و دامداری آسیب دیده است.

نشست فوق ‌العاده کمیسیون عالی مبارزه با حوادث، روز سه شنبه در ریاست اجرایی برگزار شد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشور می‌گوید که امسال برای مقابله با خشکسالی و کم ‌آبی مبلغ یک سی و پنج میلیون دالر بودجه لازم است. عبدالله عبدالله در این نشست گفته است که برای جلوگیری از آسیب ‌های احتمالی نباید برنامه‌ها با تاخیر مواجه شود. آقای عبدالله تاکید کرده است که تمام ادارات ذیربط دولتی مسوولیت دارند که مساله کمک ‌رسانی را استثنی قرار داده تا مسایل اداری مانع کارها نشود.

آقای عبدالله گفته که نهادهای ذیربط دولتی ملکف‌ استند روی یک برنامه عملی برای مبارزه با خشکسالی و کم ‌آبی کار کنند تا طبق آن از نهاد‌های بین‌المللی درخواست کمک صورت گیرد.

در همین حال، نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور حوادث گفته است که میزان بارندگی نسبت به سال‌ های گذشته شصت و یک درصد کاهش یافته و زراعت و مالداری آسیب دیده است و باید تدابیر جدی و فراگیر را روی‌ دست گرفته شود.

از سویی هم وزیر زراعت و آبیاری در این نشست گفته است که این وزارت به زودی علوفه حیوانی و گندم را در ولایت ‌های غور، بادغیس و جوزجان توزیع می ‌کند. به گفته او به ارزش دوصد و پنجاه میلیون افغانی در آینده نزدیک علوفه خریداری خواهد شد. براساس گزارش این وزارت، امسال برای مقابله با خشکسالی و کم ‌آبی مبلغ یکصدو سی و پنج میلیون دالر بودجه لازم است.

در این نشست سید عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنند‌گان گزارش داده که پنج ولایت از خشکسالی شدیدا آسیب ‌پذیر است و نزدیک به دوصد هزار خانواده را متضرر می ‌کند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top