انتخابات پارلمانی و خواست مکرر احزاب سیاسی

در حالی که بر بنیاد تقویم جدید کمیسیون انتخابات، قرار است انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ۲۸ میزان سال روان برگزار شود، احزاب و جریان های سیاسی خواهان سهم شان در انتخاباتند.

نزدیک به سی حزب و جریان مطرح سیاسی کشور، خواهان تغییر سیستم انتخابات، ایجاد اتاق نظارت احزاب و حزبی شدن آرای نامزدان اند، اما حکومت تا حال به درخواست آنان پاسخ عملی نداده است.

احزاب اما هشدار می دهند، اگر حکومت خواسته های آنان را مد نظر نگیرد، با روند انتخابات رابطه شان را به تعلیق در آورده و با حکومت همکاری نخواهند کرد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top