وزیر مالیه: عواید کشور نسبت به سال ۱۳۹۳ هفتاد درصد افزایش یافته است

وزیر مالیه می گوید که عواید کشور در مقایسه به سال سیزده نود و سه، هفتاد درصد افزایش یافته است.

وزیر مالیه با حضور در نشست استماعیه مجلس نمایندگان از چگونگی کار کرد این وزارت به اعضای مجلس معلومات داد. اکلیل حکیمی وزیر مالیه می گوید که عواید حکومت در مقایسه به سال سیزده نود و سه، هفتاد درصد افزایش یافته است.

آقای حکیمی می افزاید که مصرف بودجه عادی و توسعه ای نسبت به سال گذشته افزایش یافته و صلاحیت های بودجوی نیز سر از اول سال مالی به واحد های اداری سپرده می شود. وزیر مالیه همچنان می گوید که تعهدات که حکومت افغانستان به جامعه جهانی در نشست بروکسل داده بود، به هفتاد درصد آن عمل کرده است. اما بیشتر کشورها در نشست بروکسل به تعهدات خود در قبال افغانستان عمل نکرده اند.

در همین حال، شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که وزیر مالیه به گفته های خود صادق نیست و در حال حاضر تطبیق شماری از پروژه های توسعه ای با مشکلات جدی رو به رو است.

وزیر مالیه در حالی از افزایش عواید حکومت سخن می زند که هنوز از محصول خدمات مخابراتی خبری نیست و تاکنون حکومت موفق نشده است که از پول های گرد آوری شده تلفن های همراه به مردم پاسخ قناعت بخش بدهد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top