تجارت پر سود نفت نیروهای امنیتی

سیگار یا اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان گفته است، دزدی از تیل نیروهای امنیتی افغانستان، به یک تجارت تبدیل شده است.

در گزارش سیگار آمده است که به ارزش ۱۵۴٫۴ ملیون دالر تیل، از نزد قوای امریکا و افغانستان دزدی شده است. این چندمین گزارش سیگار در مورد نا رسایی ها در نهادهای امنیتی افغانستان است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top