دورنمای انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی افغانستان

سرانجام کمیسیون انتخابات که ۲۸ میزان سال روان را روز برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی اعلان کرده است، امروز روند عملی ثبت نام رای دهندگان بر اساس شناسنامه های ورقی، در ۱۵۰۰ مرکز رای دهی، در ۳۴ ولایت افغانستان آغاز شد. این در حالیست که، هنوز در پیوند به انتخابات ابهامات زیادی وجود دارد و چالش هایی فراروی برگزاری انتخابات دیده می شود.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top