تاکید رییس اتاق تجارت و صنایع بر گسترش روابط تجاری با ترکیه

اتاق تجارت و صنایع بر گسترش روابط تجاری با ترکیه تاکید می کند. رییس اتاق تجارت و صنایع می گوید که افغانستان جای خوب برای سرمایه گذاران ترکیه است.

(روز یکشنبه ۲۶ حمل/فروردین) شماری از مقام های حکومتی و مسوولان اتاق تجارت و صنایع با نماینده ترکیه در امور تجاری در یک نشست مشترک خبری شرکت کردند. مسوولان اتاق تجارت و صنایع دراین نشست بر گسترش روابط تجاری میان افغانستان و ترکیه تاکید کرد. عتیق الله نصرت، رییس اتاق تجارت و صنایع از همکاری ترکیه در بخش های مختلف برای افغانستان ستایش کرد و گفت که افغانستان مکان خوبی تجاری برای سرمایه گذاران ترکیه است.

رییس اتاق تجارت و صنایع افزود که در بخش معادن و ساختمان در افغانستان پیشترف های چشم گیر صورت گرفته است و سرمایه گذاران ترکیه می توانند در این بخش ها سرمایه گذاری کنند.

درهمین حال، عبدالمتین نماینده ترکیه از گسترش روابط تجاری کشورش با افغانستان خبر می دهد. آقای متین می گوید: “ما روابط تجاری خود را با افغانستان گسترش می دهیم. از دیر زمانی میان افغانستان و ترکیه روابط خوب وجود داشته است. ما خود را مکلف می دانیم که افغانستان را در راستای رشد اقتصادی حمایت کنیم و همچنان سرمایه گذاران ترکیه را تشویق می کنیم تا در افغانستان سرمایه گذاری بیشتر کنند.”

درحالی رییس اتاق تجارت و صنایع بر گسترش روابط نجاری میان افغانستان و ترکیه تاکید می کند که از چند سال به این سو ترکیه در بخش های مختلف به ویژه در بخش آموزش و پرورش نظامیان افغان را آموزش می دهند.

نوشته‌های مرتبط


Top