تاکید احزاب و جریان های سیاسی به حزبی شدن انتخابات مجلس نمایندگان

احزاب و جریان های سیاسی یکبار دیگر بر حزبی شدن انتخابات مجلس نمایندگان تاکید کردند. در اعلامیه جریان های سیاسی آمده است که در مورد حزبی شدن انتخابات مجلس نمایندگان دو هفته پیش با رییس جمهور گفتگو کردند، اما ریاست جمهوری به خواست آنان توجهی نکرده است.

نمایندگان بیست و هشت حزب و جریان سیاسی با حضور در نشست خبری، یکبار دیگر بر حزبی شدن انتخابات مجلس نمایندگان تاکید کردند. برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی تا رسیدن ماه میزان، فراهم کردن زمینه رای دهی به تمام شهروندان، مهاجران و بیجاشده های داخلی و زمینه سازی برای کسانی که می خواهند به گونه مستقل و یا از آدرس احزاب سیاسی خود را نامزد کنند، بخش از خواست های احزاب و جریان های سیاسی است.

ایجاد اتاق نظارت احزاب سیاسی در ساختار کمیسیون مستقل انتخابات که بتواند عملکرد کمیسیون های انتخاباتی را در مرکز و ولایت های کشور نظارت کند، از دیگر خواست های احزاب سیاسی گفته شده است. در کنار این، آغاز مجدد بررسی محلات رای دهی که به خاطر ناامنی حذف شده است، از موارد دیگر است که احزاب و جریان های سیاسی بر آن به گونه جدی تاکید می کنند.

این در حالیست که، نمایندگان احزاب و جریان های سیاسی دو هفته پیش به دعوت ریاست جمهوری با رییس جمهورغنی در خصوص حزبی شدن انتخابات مجلس نمایندگان دیدار و گفتگو کردند. بشیر احمد تینج عضو حزب جنبش ملی افغانستان می گوید که ریاست جمهوری به خواست آنان توجه نکرده است. آقای تینج همچنان کمیسیون مستقل انتخابات را به دو رویی متهم می کند.

بشیر احمد تینج هشدار می دهد که اگر به احزاب و جریان های سیاسی توجه نشود، از گزینه هایی که قانون برای احزاب اجازه داده است، استفاده خواهند کرد.

این درحالیست که در بسیاری از کشورها از بهر توسعه و پیشرفت احزاب سیاسی، کرسی های مجلس نمایندگان را میان احزاب و جریان های سیاسی به رقابت می گذارند. آگاهان می گویند تا زمانی که احزاب توسعه پیدا نکند، ثبات در کشور تامین نخواهد شد.

نوشته‌های مرتبط


Top