استقبال اعضای مجلس سنا از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان

شماری از اعضای مجلس سنا از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان استقبال می کنند. روند ثبت نام رای دهندگان روز شنبه آغاز شد.

روند ثبت نام رای دهندگان روز گذشته آغاز شد. سران حکومت وحدت ملی با حضور در مرکزهای ثبت نام رای دهندگان، بر بی طرفی حکومت در روند انتخابات تاکید کردند. سران حکومت همچنان از شهروندان کشور خواستند که به مراکز ثبت نام رای دهندگان رفته و ثبت نام کنند.

شماری از اعضای مجلس سنا از عدم تامین امنیت مراکز رای دهی نگرانی می کنند.

گلالی اکبری عضو مجلس سنا می گوید که حکومت باید امنیت مراکز رای دهی را به گونه جدی تامین کند.

در حالی اعضای مجلس سنا از تامین امنیت مراکز رای دهی نگرانی می کنند که روز شنبه وزیر امور  داخله از تامین امنیت انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی اطمینان داد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top