صیاد: در حال حاضر حزبی شدن انتخابات مجلس نمایندگان ناممکن است

ریاست جمهوری بدون در نظر گرفتن خواست احزاب و جریان های سیاسی در روند انتخابات، از آنان خواسته است که از روند برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی نظارت کنند. این درحالیست که پیش از این، احزاب سیاسی طی اعلامیه ای از حکومت خواسته بود که کرسی های مجلس نمایندگان باید حزبی شود. درهمین حال، رییس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که حزب شدن انتخابات مجلس نمایندگان در حال حاضر ناممکن است.

چندی پیش احزاب و جریان های سیاسی کشور طی اعلامیه ای از حکومت خواسته بودند که انتخابات مجلس نمایندگان را حزبی کند. هفته گذشته ریاست جمهوری نمایندگان احزاب سیاسی را به هدف عملی شدن خواست آنان در روند انتخابات به ارگ دعوت کرده بود. ظاهرا دیده می شود که نمایندگان احزاب و جریان های سیاسی در مورد حزبی شدن مجلس نمایندگان به نتیجه نرسیده اند. اما (روز شنبه ۲۵ حمل/فروردین) رییس جمهورغنی هنگام اعلام روند ثبت نام رای دهندگان از احزاب و جریان های سیاسی خواست که از روند انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی نظارت کنند. آقای غنی در حالیکه به احزاب سیاسی در مجلس نمایندگان سهم نداده است، اما از گروه طالبان خواسته است که به عنوان یک حزب در انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی شرکت کنند.

درهمین حال، گل آجان عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی مطابق قانون انتخابات برگزار خواهد شد. وی حزبی شدن انتخابات مجلس نمایندگان را در شرایط کنونی ناممکن می داند.

از سویی هم، شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که حکومت نمی خواهد احزاب و جریان های سیاسی در کشور رشد کند. آنان می گویند تازمانی که احزاب توسعه پیدا نکند، ثبات در تامین نخواهد شد.

این در حالیست که روز شنبه کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام رای دهندگان را براساس شناسنامه های کاغذی در کابل و مراکز ولایت ها رسما آغاز کرد. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات این روند یکماه ادامه پیدا خواهد کرد و پس از آن در مرحله دوم، ثبت نام رای دهندگان در ولسوالی ها و روستاها آغاز خواهد شد.

نوشته‌های مرتبط


Top