دادستان های ترکیه دستور بازداشت ۱۴۰ تن را به اتهام ارتباط با فتح الله گولن صادر کردند

دادستان های ترکیه روز جمعه دستور بازداشت یکصدو چهل تن را به اتهام ارتباط با فتح الله گولن صادر کرده اند. به گزارش خبرگزاری آناتولی شماری از این افراد افسران ارتش ترکیه بوده اند.

نام این افراد در بازجویی از سربازانی که پیشتر دستگیر شده بوده اند، افشا شده ‌و گفته می شود که شماری از آنان مسوول خانه های دانشجویی جنبش گولن در ترکیه بوده اند. آقای گولن که به دست داشتن در کودتای ترکیه متهم است همواره دست داشتن در این کودتای نافرجام را رد کرده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top