تحریک نجات پشتون‎ها در پاکستان

وحید مژده

”ما خواهان محاکمۀ کسانی هستیم که دست های شان به خون پشتون ها سرخ است. ما راو انور را به زندان انداختیم و بزودی از احسان الله احسان و سپس از پرویز مشرف در محکمه حساب می گیریم… ما حساب خون پشتون های بیگناه را از قاتلان آن ها خواهیم گرفت…“

این سخنان را یک جوان وزیرستانی از قبیلۀ محسود در حضور جمع کثیری از همفکران و هواداران خود بر زبان می آورد و سخنانش با کف زدن های ممتد حضار بدرقه می شود.

در لهجۀ مردم وزیرستان پشتون را ”پشتین“ تلفظ می کند و همین لهجه در میان مردم خوست نیز معمول است. منظور پشتین جوانی است که رهبری تحریک نجات پشتون ها را به عهده دارد. این تحریک بعد از کشته شدن یک جوان از قبیلۀ محسود به نام نقیب الله محسود آغاز شد. نقیب الله محسود را پولیس به قتل رسانید و سپس با صحنه سازی چنین وانمود کرد که گویا او در یک حملۀ تروریستی دست داشت و در مقابله با پولیس کشته شد. بعد از اعتراضات گستردۀ پشتون ها، افسر پولیس بنام راو انور دستگیر و زندانی شد.

منظور پشتین خواهان محاکمۀ احسان الله احسان است که مدتی از رهبران طالبان پاکستانی و سخنگوی آنان بود و سپس به داعش نیز بیعت کرد اما سرانجام به دولت پاکستان تسلیم شد. منظور پشتین فوج پاکستان را به حمایت از تروریسم متهم می نماید. هواداران حکومت پاکستان به تحریک نجات پشتون ها اتهامات بسیار وارد می کند از جمله رهبران این تحریک را به رابطه با سازمان استخبارات هندوستان ”را“ و امنیت ملی افغانستان متهم می سازند. دلیل آن نیز اعلام حمایتی است که در افغانستان از این تحریک حتی در سطح پارلمان صورت گرفت اما رهبران تحریک نجات پشتون ها تمام این اتهامات را رد می کنند و مدعی اند که باید به کشتار وحشیانۀ پشتون ها در دوسوی دیورند نقطۀ پایان نهاده شود.

حکومت پاکستان در ابتدا این حرکت را جدی نگرفت و گمان کرد که تعدادی از جوانان احساساتی به دلیل کشته شدن یک دوست شان گردهم آمده اند و از حمایت مردمی برخوردار نخواهند شد اما آخرین جلسه که در هفتۀ گذشته به دعوت این تحریک در پیشاور برگزار گردید، صدها هزار نفر شرکت کردند که موجب نگرانی شدید به خصوص در میان نظامیان پاکستانی گردید.

منظور پشتین را روایتگر دردهای مردم قبایل نیز گفته اند. او در جلسات و گردهمایی ها از ستم هایی که بر این مردم به نام نفاذ شریعت و یا مبارزه با تروریسم رفته است، سخن می گوید. ستم هایی که در آن طالبان پاکستانی و نیروهای نظامی آن کشور به صورت یکسان دست داشته اند.

حملات طیارات بی سرنشین امریکایی که به توافق پنهان جنرال های پاکستانی با امریکا در مناطق قبایلی صورت گرفت و در آن تعداد زیادی از مردم غیرنظامی کشته شدند و رسانه های مزدور هرگز به آن نپرداختند، قتل عام برنامه ریزی شده ای بود که اکنون پشتین و دوستانش آن را به گوش مردم می رسانند و همدردی مردم عام پاکستان از هر قوم و ایالتی را به خود جلب می کنند.

هرچند حرکتی که منظور پشتین و همراهانش براه انداخته اند تحریک نجات پشتون ها نام دارد اما این صدا فقط به افشای ستم های پنجاب بر پشتون ها منحصر نیست. او در جلسه ای در کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان از حق تعلیم و آموزش برای جوانان بلوچ سخن گفت. پشتین گفت که جوانان بلوچ به دلیل نا امنی در مناطق شان مجبور اند تا برای تحصیل به ایالت پنجاب بروند. ما خواهان تامین امنیت در بلوچستان هستیم تا این وضع به پایان برسد. سال هاست که کشتار بلوچ ها در این ایالت به شکل مرموز ادامه دارد و تا اکنون هزاران جوان بلوچ طوری سربه نیست شده اند که پس از گذشت سال ها، هیچ اثری از آنان بدست نیامده است. حکومت مرکزی پاکستان این کار را زیر نام مبارزه با تروریست های تجزیه طلب انجام می دهد.

رسانه های پاکستانی که تا اکنون در مورد کشتار مردم در مناطق پشتون نشین اخباری مطابق میل حکومت پاکستان به نشر می رسانیدند، در مورد تظاهرات و گردهمایی های پشتون های مناطق قبایلی خاموش باقی مانده اند و یا گاهی اخبار اندکی به دست نشر می سپارند که نشان از نگرانی دولت پاکستان از این حرکت مردمی دارد.

در آخرین انکشاف در مورد این تظاهرات، جنرال قمر جاوید باجوه لوی درستیز پاکستان بدون اشارۀ مستقیم به تحریک نجات پشتون ها گفت که مناطق قبایلی که از وجود تروریست ها پاک شده است و به زودی به ادارۀ غیرنظامی سپرده خواهد شد. پیشرفت مناطق قبایلی ”فاتا“ و نیز بهبود وضع اقتصادی مردم در بلوچستان از اهداف اصلی دولت پاکستان است تا در این مناطق نیز کار های انکشافی سرعت بگیرد. او در جلسه ای که زیر نام بررسی وضع جیواستراتژیک و امنیت پاکستان دایر شده بود گفت که عملیات ردالفساد با موفقیت به پیش می رود و ما مصمم به ریشه کردن تروریسم از پاکستان هستیم.

وی گفت که شامل ساختن فاتا یعنی مناطق قبایلی در دایرۀ حکومت ملی موجب خواهد شد تا این مناطق نیز از ثمرات پیشرفت کشور به صورت مستقیم بهره مند گردد.

مناطق قبایلی تا قبل از عملیات ضرب عضب نیروهای پاکستانی علیه طالبان این کشور به صورت محلی اداره می شد اما اکنون حکومت پاکستان این مناطق را از حالت خودمختاری محلی بیرون آورده است.

نوشته‌های مرتبط


Top