از جشن عنعنه ای گل بادام در ولایت زابل گرامیداشت شد

طی مراسم از جشن مشاعره عنعنه ای گل بادام در ولایت زابل گرامیداشت شد. امسال نسبت به سال های دیگر گرامیداشت از جشن مشاعره گل بادام در زابل پر رونق بود.

همه ساله باشندگان ولایت زابل طی مراسمی از جشن مشاعره عنعنه ای گل بادام در این ولایت گرامیداشت می کنند. امسال نیز جشن گل بادام با حضور گسترده مقام های محلی، شاعران، نویسندگان و خبرنگاران در این ولایت گرامیداشت شد. خیال محمد حسینی والی زابل با تاکید بر وحدت در میان مردم، از شاعران و نویسندگان خواست که با سرودن شعر و خامه چکانی، در راستای تامین امنیت و صلح تلاش کنند.

در این مراسم پیام رییس جمهورغنی توسط رحمت الله یارمل معاون والی زابل به خوانش گرفته شد. در این پیام، از شاعران خواسته شده است که به زبان شعر مردم را به وحدت و یکپارچگی دعوت کنند.

درهمین حال، داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت با ارسال پیامی که توسط اسدالله کاکر معاون شورای ولایتی زابل به خوانش گرفته شد، از باشندگان ولایت زابل خواسته است که در راستای تامین صلح تلاش کنند.

از سویی هم، عبدالرزاق رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت زابل برگزاری جشن عنعنه ای گل بادام را از لحاظ فرهنگی و ادبی مهم می خواند و از شاعران و نوسیندگان می خواهد که برای تغییر جامعه تلاش کنند.

در این مراسم در کنار خوانش شعر شاعران، موسیقی محلی و پروگرام های تمثیلی نیز به اجرا گذشته شد. باشندگان ولایت زابل تانیمه های شب تماشاچی این مشاعره بودند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top