از اثر واژگون شدن یک بس حامل دانش آموزان در شمال هند، سی تن جان باختند

از اثر واژگون شدن یک بس حامل دانش آموزان مکتب در شمال هند، سی تن به شمول بیست و هفت کودک کشته شدند.

براساس گزارشهای پلیس، این دانش آموزان که با بس حامل شان به سوی خانه های شان در حرکت بودند، دچار حادثه شدند. در این رویداد راننده و دو آموزگار نیز کشته شدند. به گفته مقام های هند، دانش آموزان بین ده تا دوازده سال عمر داشتند. پلیس هند می گوید که دوازده کودک در این رویداد زخمی شدند که وضعیت صحی شماری از آن‌ ها وخیم  است.

نوشته‌های مرتبط


Top