دو دختر لقب دانشجوی برتر دانشگاه کابل را کسب کردند

پس از چهار دور رقابت میان حدود سه صد دانشجو دانشگاه کابل، دوتن از بانوان لقب دانشجوی برتر دانشگاه کابل را کسب کردند. رییس دانشکاه کابل می گوید که میزبانی این رقابت علمی را اتحادیه دانشجویان کابل برعهده داشت.

در دومین جشنواره دانشجو برتر، سه صد تن از دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه کابل به رقابت پرداختند. از میان سه صد تن دانشجو دو خانم به نام صالحه و آرزو علی توانسته اند مقام دانشجوی برتر دانشگاه کابل را از آن خود کنند. حمید الله فاروقی رییس دانشکاه کابل می گوید که میزبانی این رقابت علمی را اتحادیه دانشجویان کابل برعهده داشت و دانشگاه کابل بی طرف بوده است.

کهنه بودن نصاب درسی دانشگاه کابل از مواردی است که از سال ها به این سو مورد انتقاد شماری از استادان و دانشجویان قرار دارد. اما رییس دانشگاه کابل این ادعاها را رد می کند و می گوید که در دانشگاه کابل از مواد درسی کهنه استفاده نمی شود. آقای فاروقی از نهادهای که ظرفیت دانشگاه ها را به آزمایش می گیرد دعوت می کند تا در این خصوص تحقیق کنند.

درهمین حال، عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گوید که شماری از دانشجویان در هنگام رقابت طرح های نوشته اند که می شود حکومت به هدف بهبود وضعیت کنونی از آن استفاده کند.

ظاهرا کمتر دیده می شود که رقابت های علمی میان دانشجویان در دانشگاه های کشور برگزار شده باشد. هرچند در دیگر کشورها نهادهای علمی به دلیل شناخت استعداد های عالی به برگزاری جشنواره های علمی میان دانشجویان و دانش آموزان بیشتر توجه می کنند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top