آمریکا هفت شرکت پاکستانی را به ظن ارتباط با تجارت هسته ای تحریم کرد

آمریکا هفت شرکت پاکستانی را به ظن ارتباط با تجارت هسته ای تحریم کرده است. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، آمریکا بالای آن شرکت های پاکستان تحریم وضع کرده است که به ارتباط تجارت در عرصه تکنالوژی هسته ای مورد شک قرار دارند.

گفته می شود این اقدام آمریکا به تلاش های پاکستان که می خواهد عضو “گروه حاکم بر تجارت هسته ای در سطح جهان” شود، زیان وارد کند. اداره صنعت و امنیت آمریکا گفته است که این شرکت ها درحال حاضر یا بالقوه در فعالیت هایی شرکت دارند که مغایر با منافع امنیت ملی یا سیاست خارجی آمریکا است. مقام های پاکستان و این شرکت ها هنوز واکنشی به این تصمیم آمریکا نشان نداده اند.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top