اشرف غنی: امسال کار های بزرگی در کشور انجام خواهد شد

رییس جمهور غنی می گوید جنگ راه حل نیست و کسانی که خواهان دوام جنگ اند با اراده جدی ملت رو به رو خواهند شد.

رییس جمهور اشرف غنی که به مناسبت روز نوروز در ارگ سخن می زده می گفت برگزاری انتخابات تامین صلح و آوردن اصلاحات از کار های بزرگ حکومت در سال روان است وی می گوید جنگ راه حل نیست کسانی که خواهان دوام جنگ در کشور اند با اراده جدی ملت روبرو خواهند شد. رییس جمهور غنی ابراز امید واری می کند که طرح صلح حکومت به صلح دایمی در کشور منجر شود.

تا کنون گروه طالبان به طرح صلح حکومت پاسخ ارایه نکرده اند. پیش از این شورای عالی صلح گفته است که گام ها اساسی را برای آوردن صلح در سال روان بر می دارد در همین حال رییس اجرایی حکومت در پیام نو روزی خود از مخالفان مسلح می خواهد که به روند صلح یکجا شوند.

این سخنان در حالی مطرح می شود که پیش از این جنرال جان نیکلسون، فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته است  که برعلاوه فشارهای دیپلوماتیک و نظامی بر گروه طالبان، فشارهای مذهبی و اجتماعی را نیز در سال روان بر این گروه وارد خواهند ساخت.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top