باشندگان کابل حکومت را در راستای تامین امنیت پایتخت ناکام می خوانند

سال سیزده نود و شش خورشیدی خونبارترین سال برای پایتخت نشینان بوده است. در این سال در پی وقوع چندین حمله انتحاری ده ها تن از غیرنظامیان شهید شدند.

در این سال بی سابقه ترین حملات ترویستی سازمان یافته در پایتخت به وقوع پیوست و جان ده ها تن از پایتخت نشینان را گرفته است. تنها در پی وقوع دو حمله تروریستی در چهارهی زنبق و چهاراهی صدارت، بیش از حدود چهارصد تن از غیرنظامیان شهید شدند و شماری هم زخم برداشتند. شماری از باشندگان پایتخت می گویند که حکومت در راستای تامین امنیت باشندگان کابل در سال سیزده نود و شش ناکام بوده است. حلیم رادمنش یکی از باشندگان کابل از حکومت می خواهد که برای تامین امنیت پایتخت در سال پیشرو بیشتر تلاش کند.

در سال سیزده نود و شش حملات گروه تروریستی داعش نیز در پایتخت افزایش داشته است. افراد وابسته به این گروه تروریستی چندین مکان مذهبی را در کابل هدف قرار دادند. درپی این حملات نیز تلفات سنگین بر غیرنظامیان وارد شده است.

بر اساس معلومات نهادهای تحقیقاتی جهانی، افغانستان دومین کشور ناامن جهان پس از سوریه است و کابل نیز پس از دمشق پایتخت سوریه، دومین پایتخت ناامن کشورهای جهان است.

نوشته‌های مرتبط


Top