بادغیسی: انتخابات پارلمانی در خزان سال آینده برگزار می شود

کمیسیون مستقل انتخابات نگرانی ‌ها در مورد برگزار نشدن انتخابات مجلس نمایندگان و شورا‌های ولسوالی‌ در سال آینده را رد می کند.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نگرانی ‌هایی را رد می‌ کند که گویا انتخابات مجلس نمایندگان و شورا‌های ولسوالی ‌در سال ۱۳۹۷ خورشیدی برگزار نخواهد شد. وسیمه بادغیسی معاون عملیاتی این کمیسیون می گوید که تاریخ دقیق برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شورا‌های ولسوالی‌ در ماه حمل سال ۱۳۹۷ اعلام خواهد شد. به گفته خانم بادغیسی، کمیسیون مستقل انتخابات در حال حاضر تلاش می کند که انتخابات پیشرو به گونه بهتر برگزار شود و انتخابات ریاست جمهوری کار بعدی است.

این در حالی ‌است که گروه بین‌ المللی پشتیبانی از انتخابات افغانستان، خواهان اصلاحات بیشتر در نظام انتخاباتی کشور شده و بر تعویق انتخابات تأکید کرده است. گروه پشتیبانی انتخابات متشکل از نمایندگان و سفیران آمریکا، بریتانیا، آلمان، جاپان، دنمارک، اتحادیه اروپا، ناتو و یوناما یا هیئت معاونت سیاسی سازمان ملل ‌متحد در افغانستان است.

معاون کمیسیون مستقل انتخابات در واکنش به این خواست گروه بین‌ المللی پشتیبانی از انتخابات افغانستان می گوید که اصلاحات انتخاباتی به میان آمده و این روند ادامه خواهد داشت.

بااین حال، نهادهای ناظر انتخابات به این باور اند که با توجه به کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات، انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی در سال آینده برگزار نخواهد شد.

بر اساس قانون اساسی، کار نمایندگان مجلس سه سال پیش به پایان رسیده است، اما پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، رییس جمهورغنی فرمانی به هدف تمدید دوره کاری اعضای این مجلس صادر کرد.

نوشته‌های مرتبط


Top