وزیری: تلفات نظامیان کشور سیزده درصد کاهش یافته است

وزارت دفاع ملی دستآوردهای یکساله این وزارت در کار پیکار با هراس افگنان را رسانه ای کرد. سخنگوی وزارت دفاع ملی می گوید که تلفات ارتش ملی در سال روان نسبت به سال گذشته سیزده درصد کاهش یافته است.

شهروندان کشور ارگان های امنیتی به ویژه وزارت دفاع ملی را متهم می کنند که در کار تامین امنیت مناطق دور دست ناکام است. بر اساس گزارش ها، هم اکنون یازده ولسوالی در ولایت های مختلف کشور در کنترل افراد وابسته به گروه طالبان قرار دارد و افراد وابسته به گروه های تروریستی به حملات خود در برابر نظامیان کشور ادامه می دهند و طی سال روان تلفاتی را به نظامیان کشور و غیرنظامیان وارد کرده اند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی می گوید که تلفات نظامیان کشور نسبت به سال گذشته سیزده درصد کاهش یافته است.

سخنگوی وزارت دفاع ملی همچنان می گوید که نظامیان کشور در سال روان تلفات سنگینی بر هراس افگنان وارد کرده اند. آقای وزیری تاکید می کند که گروه های هراس افگن نتوانستند در طی سال جاری در کشور به اهداف خود دست پیدا کنند.

سخنگوی وزارت دفاع ملی از راه اندازی عملیات “نصرت” در بهار پیشرو برای سرکوب هراس افگنان در نقاط مختلف کشور نیز خبر می دهد.

درحالی وزارت دفاع ملی دستآوردهای نظامیان کشور در سال روان را رسانه ای کرد که شماری از شهروندان کشور می گویند که این وزارت نتوانسته است به تعهدات خود مبنی بر تامین امنیت برای شهروندان کشور به گونه درست عمل کند و در راستای واپس گیری ولسوالی های از دست رفته و سرکوب هراس افگنان در کشور نیز ناکام بوده است.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top