نگرانی نهادهای مدنی از امضای قرارداد استخراج معادن کشور با شرکت های آمریکایی

شماری از نهادهای مدنی با نگرانی از استخراج معادن کشور از سوی شرکت های آمریکایی، از ریاست جمهوری می خواهند که در این زمینه با مردم مشورت کند.

شماری از نهادهای مدنی می گویند که حدود یک سال قبل حکومت افغانستان با آمریکایی ها به گونه پنهانی تفاهمنامه ای را به امضا رسانیده است که براساس آن تنها شرکت های آمریکایی می توانند قرارداد استخراج معادن کشور را با حکومت امضا کنند. نهادهای مدنی با نگرانی از استخراج معادن کشور از سوی شرکت های آمریکایی، از ریاست جمهوری می خواهند که در این زمینه با مردم مشورت کند. آنان، همچنان می گویند که سرپرست وزارت معادن و پترولیم به گونه پنهانی به شماری از کشورهای خارجی رفت و آمد می کند و مردم را در جریان سفرش قرار نمی دهد.

اکرام افضلی رییس دیدبان شفافیت افغانستان می گوید که مخالف استخراج معادن کشور نیست، اما تاکید می کند که وزارت معادن و پترولیم ظرفیت مدیریت قرارداد های بزرگ استخراج معادن کشور را با شرکت های آمریکایی ندارد.

در همین حال، شماری از اعضای مجلس نمایندگان از نبود شفافیت در قرارداد های معادن کشور شکایت می کنند و می گویند که در بسیاری از موارد مساله امضای قرارداد ها با شرکت های آمریکایی برای مردم افغانستان درد سرساز شده است.

هنوز حکومت افغانستان در این باره به گونه واضح چیزی نگفته است. دیده شود که حکومت قرارداد استخراج معادن کشور را با شرکت های آمریکایی امضا خواهد کرد یاخیر. افغانستان در میان کشورهای منطقه یکی از کشورهای است که هنوز منابع زیر زمینی آن دست ناخورده باقی مانده است.

نوشته‌های مرتبط


Top