ابراهیمی: حکومت اراده جدی برای برگزاری انتخابات شفاف ندارد

رییس مجلس نمایندگان حکومت را به دروغ گویی مبنی به برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در کشور متهم می کند. عبدالرووف ابراهیمی می گوید که حکومت تلاش دارد تا با برگزای انتخابات در فصل سرما، زمینه دستبرد در انتخابات را فراهم کند.

انتقاد ها از دستبرد حکومت در روند برگزاری انتخابات و بی باوری مجلس نمایندگان بر شفافیت این روند بالا گرفته است. شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که کمیسیون مستقل انتخابات در گماشتن افراد در این کمیسیون، مشارکت قومی را رعایت نکرده است. عثمانی فراهی عضو مجلس نمایندگان می گوید که کمیسیون مستقل انتخابات و اداره ثبت احوال نفوس در تلاش گماشتن افراد مشخص در سمت های این نهادها است.

درهمین حال، عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان حکومت را به دروغ گویی مبنی به برگزای انتخابات شفاف در کشور متهم می کند. رییس مجلس نمایندگان می گوید که حکومت تلاش دارد تا با برگزای انتخابات در فصل سرما، زمینه دستبرد در این روند را فراهم کند.

مسوولان نهادهای ناظر بر روند انتخابات، ناامنی و فراهم نشدن هزینه مالی انتخابات را از عمده ترین چالش ها در برابر کمیسیون مستقل انتخابات و برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی در سال پیشرو می دانند. این درحالیست که مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات از برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی در بیست و نهم ماه میزان سال آینده خبر می دهند.

نوشته‌های مرتبط


Top