قوم سادات: ارگ درپی تفرقه افگنی میان اقوام کشور است

شماری از سران قوم سادات، ارگ ریاست جمهوری را به تفرقه افگنی میان اقوام کشور متهم می کنند. آنان می گویند که اگر نام قوم سادات در شناسنامه های الکترونیک درج نشود، دست به نافرمانی مدنی خواهند زد.

ارگ ریاست جمهوری بارها از سوی احزاب و جریان های سیاسی و نهادهای مدنی به تفرقه افگنی در میان اقوام کشور متهم شده است. شماری از سران قوم سادات طی همایشی در کابل سران حکومت به ویژه ارگ ریاست جمهوری را به تفرقه افگنی میان اقوام کشور متهم می کنند. سید عبدالناصر یعقوبی یکی از سران قوم سادات می گوید که اگر نام این قوم در شناسنامه های الکترونیک درج نشود، دست به نافرمانی مدنی خواهند زد. آقای یعقوبی از سران حکومت می خواهد که دست از تفرقه افگنی میان اقوام کشور بردارند. آقای یعقوبی همچنان به برگزاری انتخابات به موقع در کشور تاکید می کند و می گوید که مجلس نمایندگان دوره قانونی خود را سپری کرده و دیگر مشروعیت ندارد.

درحالی قوم سادات خوستار درج نام این قوم در شناسنامه های الکترونیک شده است که به گفته شماری از سران اقوام دیگر، ارگ ریاست جمهوری درتلاش است که هویت یک قوم را بالای سایر اقوام کشور تحمیل کند.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top