فعالیت مرکز صحی آقاخان در شهر پلخمری ولایت بغلان آغاز می شود

وزارت صحت عامه تفاهمنامه فعالیت مرکز صحی آقاخان را در شهر پلخمری ولایت بغلان با نماینده سیاسی شبکه توسعه ای آقاخان در کابل امضا کرد.

به ادامه کمک های بشر دوستانه شبکه توسعه ای آقا خان در کشور به ویژه در بخش صحت، وزارت صحت عامه تفاهمنامه فعالیت مرکز صحی آقاخان را در شهر پلخمری ولایت بغلان با نماینده سیاسی این شبکه در کابل امضا کرد. فیروز الدین فیروز وزیر صحت می گوید که این مرکز با وسایل طبی مجهز خواهد شد و مردم سمت شمال به ویژه باشندگان ولایت بغلان می توانند از این مرکز صحی به گونه رایگان استفاده کنند.

گفته می شود که این مرکز صحی در دو مرحله فعالیت اش را آغاز می کند. نور جهانی مانی مسوول شبکه توسعه ای آقاخان در کابل می گوید که این مرکز در ابتدا خدمات سراپا بیست بیستر در بخش نسایی ولادی و کودک را به روی مردم می گشاید و در مرحله دوم در بخش های استخوان و جراحی چشم فعالیت را آغاز خواهد کرد. بانو مانی می افزاید: “فعالیت مرکز صحی آقاخان در شهر پلخمری ولایت بغلان در دو مرحله شروع می شود. در مرحله اول خدمات سراپا را انجام می دهیم. بیست بیستر نسایی ولادی خواهیم داشت. اما در مرحله دوم در بخش های استخوان و جراحی چشم فعالیت می کنیم.”

در حالی وزارت صحت عامه تفاهمنامه فعالیت مرکز صحی را در شهر پلخمری با نماینده سیاسی آقاخان در کابل امضا می کند که شبکه توسعه ای آقاخان از سال ها به این سو میلیون ها دالر در بخش سکتور صحت کمک کرده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top