شورای سراسری کوچی ها ایجاد شد

شورای سراسری کوچی ها ایجاد شد. سخنرانان در مراسم ایجاد این شورا می گویند که تمامی علف چرهای کوچی ها در کشور غصب شده است.

شماری از نمایندگان کوچی ها در کابل جمع شده اند تا در باره مشکلات کوچی ها و دریافت راه حل برای مشکلات آنان رایزنی کنند. ایجاد شورای سراسری کوچی ها یکی از خواست های اصلی این گردهمایی را تشکیل می دهد.

در این مراسم ملک میر حمزه یکی از نمایندگان کوچی ها می گوید که تمام علف چرهای کوچی ها در سراسر کشور غصب شده است. آقای حمزه کمبود خدمات صحی، نداشتن سرک و کمبود مکتب برای کودکان شان را  از مشکلات عمده کوچی ها در کشور عنوان می کند.

شورای انسجام کوچی ها یک نهاد حکومتی است که به هدف ارایه خدمات در سال های گذشته ایجاد شد و هم اکنون در سی و چهار ولایت نمایندگی دارد. داکتر حکمت الله داوود رییس انسجام شورای کوچی ها از کمرنگ بودن حضور کوچی ها در کابینه حکومت وحدت ملی انتقاد می کند.

در حالی شماری از نمایندگان کوچی ها بحث غصب علف چرهای شان را یکی از مشکلات عمده دست نشان می کنند که این مساله یکی از جنجال برانگیزترین موادی بوده است که بارها رسانه ای شده است. تنش ها میان ده نشینان و کوچی ها در سال های گذشته برسر علف چرها، جان چندین تن را از هر دو طرف گرفته است.

نوشته‌های مرتبط


Top