وزارت دفاع: در کل کشور یازده ولسوالی به تصرف طالبان است

وزارت دفاع ملی می گوید که یازده ولسوالی در کل کشور هم اکنون در تصرف افراد وابسته به گروه طالبان قرار دارد.

فعالیت گسترده گروه های ترویستی در کشور امنیت و ثبات را با چالش های جدی رو برو کرده است. اما چه گروه هایی در افغانستان فعالیت دارند؟ در حالی ‌که تا چند سال پیش فقط طالبان به عنوان تنها گروه تروریستی، امنیت افغانستان را تهدید می‌ کردند، حالا شمار زیادی از جنگجویان وابسته به گروه ‌های دیگر نیز به این جمع پیوسته اند. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی می گوید که تعداد شبکه های تروریستی در افغانستان به بیست گروه می رسند. معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی می افزاید که از میان این گروه ها، گروه طالبان اداره کامل یازده ولسوالی کشور را به دست دارند.

آقای رادمنش تاکید می کند که بیست گروه تروریستی در افغانستان فعالیت دارند و مراکز تربیه و تجهیز اکثریت این گروه ‌های تروریستی در پاکستان است. وی همچنان تایید می کند که این گروه ها توانسته اند که از بیست تا سی ولسوالی کشور را به تهدیدات بلندی امنیتی مواجه کنند.

معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی می گوید که با آمدن فصل بهار عملیات واپس گیری تمام ولسوالی هایی که در کنترل افراد وابسته به گروه طالبان است، آغاز خواهد شد.

آقای رادمنش از داعش، لشکر طیبه، حزب جماعت اسلامی پاکستان، گروه های ترکستان شرقی، القاعده، حزب انصارالله تاجیکستان، حزب تحریک پاکستان، گروه های اربیکستان و احزاب دیگری در جنوب آسیا نام می برد و می گوید که پاکستان در ناامنی های افغانستان نقش عمده دارد.

نوشته‌های مرتبط


Top