فیفا: کارکرد شورای ملی در مقایسه با سال های قبل موثریت ندارد

یافته های فیفا یا نهاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نشان می دهد که کارکرد شورای ملی در مقایسه با سال های قبل موثریت کمی دارد.

یافته های مشاهدات نهاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان “فیفا” از اجلاس چهاردهم شورای ملی نشان می دهد که این نهاد قانون گذار در اجلاس چهاردهم دور شانزدهم موثریت و کارایی چندانی در مقایسه با جلسات گذشته نداشته و در اکثر موارد کوتاه امده است. حسیب معترف یکی از مسوولان نهاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می گوید که زد و بند های درون سازمانی و موجودیت فساد از مهم ترین موارد است که کارکرد شورای ملی را بی تاثیر کرده و بی باوری های مردم را در برابر این نهاد افزایش داده است.

بر بنیاد یافته نهاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، در اجلاس چهاردهم مجلس نمایندگان پنجاه و چهار جلسه عمومی و پنجصدو بیست و هشت جلسه در هفده کمیسیون برگزار شده است. اما تعداد جلسات این اجلاس در مقایسه با اجلاس سیزدهم کاهش اندک را نشان می دهد، درحالیکه تعداد کل جلسات عمومی اجلاس سیزدهم به پنجاه و شش جلسه می رسید.

مسوولان نهاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می گویند در اجلاس چهاردهم شورای ملی سطح صدور فرمان های تقنینی از سوی رییس جمهور کاهش اندکی دیده شده است. شورای ملی در اجلاس چهاردهم بیست و یک سند تقنینی را بررسی و از این میان دو سند را رد کرده اند.

بر اساس یافته های نهاد آنتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میزان نظارت بر اعمال حکومت از سوی شورای ملی پایین آمده است. عزیز الله اسفندیاری یکی دیگر از مسوولان این نهاد می گوید که عدم مشروعیت کار شورای ملی و جهت گیری نمایندگان مجلس در برابر هم و ضعف مدیریت در هیات اداری از عمده ترین موارد است که سبب شده است این نهاد از کارکرد حکومت نظارت موثر نداشته باشد.

مسوولان نهاد انتخابات ازاد و عادلانه افغانستان در حالی از بی باوری های مردم نسبت به کارکرد های نمایندگان در شورای ملی می گویند که شورای ملی وارد هشتمین سال کاری خود شده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top