صلاح الدین ربانی: قیام بیست و چهارم هرات شعارهای دروغین رژیم کمونیستی را افشا کرد

صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان و وزیر امور خارجه کشور در پیامی به مناسبت بیست و چهارم حوت سالگشت قیام مردم هرات در برابر رژیم کمونستی گفته است که این قیام شعارهای دروغین سران رژیم دست نشاندهند را افشا کرد و در شکل دهی جهاد مردم افغانستان در برابر اشغال و تجاوز کار ساز شد.

در ادامه این پیام آمده است: رویداد تاریخی بیست و چهارم حوت، یاد آور قربانی های بی شمار مردم افغانستان که نشان دادند، هیچ قدرت نمی تواند بیگانگان را بر افغانستان مسلط کند. رییس جمعیت اسلامی افغانستان در این پیام تصریح کرده است: نسل امروز مکلف است تا از روزهای افتخار آفرین که از نیاکان شان به جا مانده است، درس آزادگی، ایستادگی و ظلم ‌ستیزی را بیاموزند و در سرلوحه اهداف زندگی ‌شان قرار دهند.

نوشته‌های مرتبط


Top