وزارت حج و اوقاف از هشتم مارچ روز جهانی همبستگی زنان گرامیداشت کرد

وزارت حج و اوقاف طی همایشی از هشتم مارچ روز جهانی همبستگی زنان در کابل گرامیداشت کرد. وزیر حج و اوقاف بر حضور پر رنگ زنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی تاکید می کند.

به ادامه گرامیداشت از هشتم مارچ روز جهانی همبستگی زنان (روز سه شنبه ۲۲ حوت/اسفند) وزارت حج و اوقاف طی همایشی از این روز گرامیداشت کرد. در این همایش شماری از مقام های حکومتی، نهادهای مدنی و فعالان زن اشتراک کردند. فیض محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف بر حضور پر رنگ زنان در بخش های سیاسی و اجتماعی در کشور تاکید می کند.

طی یک و نیم دهه پسین زنان کشور در بخش هایی مختلف پیشرفت های چشم گیر داشته اند. رولا غنی بانوی نخست کشور می گوید که پیشرفت های زنان در هفده سال گذشته قابل ستایش است و رهبران حکومت و جامعه جهانی باید از این پیشرفت ها حمایت بیشتر کنند.

درهمین حال، سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر با بر شمردن چالش ها فراراه زنان کشور، می گوید که هنوزهم در شماری از ادارات حکومتی زنان با مشکلات گونه گون مواجه اند. با این همه، شماری از زنان از حکومت می خواهند که زمینه تحصیلات بیشتر را برای زنان در ولایت ها فراهم کند.

این درحالیست که هنوزهم خشونت علیه زنان در کشور سیر صعودی دارد. پایین بودن سطح سواد، فقر و رسم های ناپسند از علت های عمده افزایش خشونت علیه زنان در کشور گفته شده است.

نوشته‌های مرتبط


Top