امیرخان یار معاون دوم مجلس نمایندگان شد

در ادامه انتخابات مجلس نمایندگان بر سر تعیین هیأت اداری مجلس، امیرخان یار با بدست آوردن ۱۲۵ رای به حیث معاون دوم مجلس نمایندگان انتخاب شد. اما در سومین روز انتخابات هیأت اداری مجلس، نمایندگان موفق به تعیین منشی مجلس نشدند.

در مرحله دوم سومین دور انتخابات هیأت اداری مجلس نمایندگان، امیرخان یار با کسب ۱۲۵ رای تایید به حیث معاون دوم مجلس نمایندگان انتخاب شد. نعمت الله غفاری رقیب آقای یار با کسب ۵۲ رای نتوانست اعتماد اعضای مجلس را کسب کند.

صالح محمد سلجوقی و هیلی ارشاد نامزدان پست منشی مجلس نمایندگان، هر کدام با کسب هشتاد و سه رای نتوانستند اعتماد اعضای مجلس را کسب کنند. قرار است پنجمین دور انتخابات هیأت اداری مجلس نمایندگان به هدف انتخاب منشی این مجلس روز چهار شنبه برگزار شود.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top