عربستان سعودی ۴۸ فروند هواپیمای جنگی تیفون از بریتانیا خریداری می کند

عربستان سعودی چهل و هشت فروند هواپیمای جنگی تیفون خریداری می کند. براساس گزارشها، بریتانیا قرارداد تازه‌ ای را برای فروش چهل و هشت هواپیمای جنگی تیفون با عربستان سعودی امضا خواهد کرد.

توافق اولیه خرید هواپیماهای تیفون، هنگام دیدار شاهزاده محمد بن سلمان از بریتانیا به دست آمده است. این قرارداد میان عربستان و شرکت بریتانیایی “ب آ ای سیستم” که در بخش هوافضا و تجهیزات دفاعی فعالیت دارد، امضا خواهد شد. بریتانیا از زمان آغاز جنگ یمن در سال دوهزار و پانزده، بیش از شش اعشاریه چهار میلیارد دالر تجهیزات نظامی به عربستان فروخته است که با واکنش سازمان ها و نهادهای حقوق بشری رو به رو بوده است.

نوشته‌های مرتبط


Top