پیام صلاح الدین ربانی به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی همبستگی زنان

صلاح‌الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان و وزیر امور خارجه کشور درپیامی به مناسبت هشتم مارچ، روز جهانی همبستگی زنان پیشرفت‌ ها در بهبود وضعیت زنان در افغانستان  راکافی ندانسته است.

وزیر امور خارجه گفته است که، وضعیت زنان افغانستان به دلایل باورهای سنتی در جامعه، وضعیت مطلوب نبوده و در کنار ستم نظام اجتماعی بر زنان، در جریان چهار دهه جنگ تحمیلی نیز حقوق اساسی زنان افغانستان بیشتر از دیگران نقض شده است. وزیر امور خارجه همچنان افزوده که دست یابی زنان به حقوق کامل اساسی و ارتقای جایگاه آن ها در تمام سطوح جامعه، تنها با شعار و کارهای نمادین میسر نیست، بلکه باید در این راستا کارهای بنیادین صورت گیرد.

نوشته‌های مرتبط


Top