سه صد شورشی که شهروند فرانسه اند، در سوریه و عراق کشته شده اند

سه صد شورشی که شهروند فرانسه اند، در سوریه و عراق کشته شده اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از میان فرانسویان که برای شرکت در جنگ به سوریه و عراق رفته بودند، سه صد تن از جمله دوازده زن کشته شده اند.

براساس گزارش ‌های نهادهای امنیتی فرانسه، از سال دوهزار و چهارده، نزدیک به یکهزار و هفتصد شهروند این کشور برای پیوستن به داعش به سوریه و عراق رفته ‌اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هفتصد و سی بزرگسال و پنجصد کودک همچنان در این مناطق حضور دارند. دولت فرانسه می ‌گوید در ماه‌ های گذشته دوصد و پنجاه و شش بزرگسال و هفتاد و هشت تن از افراد زیر سن قانونی، که به گروه داعش پیوسته‌بودند، به کشورشان بازگشته ‌اند.

برچسب ها ,,

نوشته‌های مرتبط


Top