سمر: زنان در نهادهای دولتی و امنیتی مصونیت ندارند

کمیسیون مستقل حقوق بشر از هشتم مارچ روز جهانی همبستگی زنان در کشور گرامیداشت کرد. سیما سمر رییس کمیسیون حقوق بشر می گوید که هم اکنون زنان در نهاد های امنیتی مصونیت ندارند.

رییس کمیسیون حقوق بشر از آزارو اذیت زنان در نهادهای دولتی و امینتی نگرانی می کند. بانو سمر می گوید که زنان هم اکنون در محل کاری شان به ویژه در ارگانهای امنیتی مصونیت ندارند و این امر سبب شده است تا آمار خشونت علیه زنان در کشور افزایش پیدا کند.

درهمین حال، رینو نماینده فرستاده ویژه سازمان ملل برای افغانستان می گوید که افغانستان هم اکنون در رده یکصد و پنجاه و چهار کشورهای قرار دارد که در آن نا برابر جنسیتی وجود دارد. به گفته نماینده فرستاده ویژه سازمان ملل متحد، هدف از گرامیداشت از روز جهانی زنان توجه به زنان روستایی و شهری است.

از سویی هم، نیکولاس کی سفیر بریتانیا در کابل نقش کشورش را در بهبود وضعیت زنان افغانستان ارزنده می داند. آقای کیم می گوید: “افتخار دارم که کشور بریتانیا در آموزش و پرورش زنان در افغانستان نقش مهم دارد. هم اکنون بیشتر از سه هزار زن و دختر در افغانستان به کمک مالی این کشور تحصیل می کنند.”

کمیسیون حقوق بشر در حالی از مصون نبودن زنان در ادراه های دولتی و ارگانهای امنیتی نگرانی می کند که پیش از این کمیته مصونیت خبرنگاران افغانستان، راهکار جدید جلوگیری از آزارو اذیت جنسی در رسانه ها را تدوین کرده است. با این حال، اما ویس احمد برمک وزیر امور داخله کشور بر جلوگیری از آزار و اذیت زنان در ارگانهای امنیتی به ویژه وزارت امور داخله تاکید می کند.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top