زنان از حضور کمرنگ شان در ادارات دولتی انتقاد می کنند

جنبش گذار از هشتم مارچ روز جهانی زنان گرامیداشت کرد. شماری از فعالان زن با انتقاد از حکومت ونهادهای حامی زنان می گویند که هنوزهم حضور زنان در نهادهای حکومتی کمرنگ است.

از هشتم مارچ همه ‌ساله طی مراسم مختلف در بخش هایی از کشور به ویژه شهر کابل گرامیداشت می شود.

(روز پنجشنبه ۱۷ حوت) شماری از فعالان حقوق زن از این روز در کابل گرامیداشت کردند. شماری از فعالان زن با انتقاد از حکومت و نهادهای حامی زنان در کشور می گویند که هنوزهم حضور زنان در نهادهای حکومتی کمرنگ است. زینب موحد عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان می گوید که زنان در محیط کار شان در نهادهای حکومتی با چالش های زیادی روبه رو اند و رهبران حکومت وحدت ملی باید به این مساله توجه جدی کنند. بانو موحد می افزاید که جایگاه زنان از منظر شریعت و دین جایگاه ویژه است و مردان افغانستان باید این مساله را درک کنند. این عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانتسان تاکید می کند که تاکنون برنامه های درست برای زنان کشور در نظر گرفته نشده است.

در یک دهه پسین زنان کشور در بخش هایی مختلف به ویژه سیاست، فرهنگ و اجتماع پیشرفت های زیادی داشته اند، اما فعالان زن می گویند که هنوزهم زنان در مناطق دوردست با مشکلات زیاد دست و گریبان استند. نبود امنیت، رسم های ناپسند، افزایش خشونت ها، فقر، دسترسی نداشتن به آموزش و پرورش از مشکلات عمده زنان در بخش های از کشور گفته شده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top