از چهارمین سالگرد وفات مارشال محمد قسیم فهیم در کابل گرامیداشت شد

شماری از فرماندهان پیشین جهادی و جوانان به پیشواز از چهارمین سالیاد درگذشت مارشال محمد قسیم فهیم طی همایشی در کابل، از رشادت و فداکاری های او در دوره های جهاد و مقاومت ملی مردم افغانستان ستایش کردند.

شماری از جوانان و فرماندهان پیشین جهادی طی همایشی از چهارمین سالیاد درگذشت مارشال محمد قسیم فهیم گرامیداشت کردند. سخنرانان این همایش از رشادت و فداکاری های مارشال فهیم در دوره های جهاد و مقاومت ملی مردم افغانستان ستایش کردند. گل حیدر یکی از فرماندهان پیشین جهادی می گوید که مارشال محمد قسیم فهیم نطقه وصل میان تمام اقوام کشور بود و همواره به اتحاد اقوام کشور تاکید می کرد.

بیش از دو ماه می شود که استاد عطا محمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان و والی بلخ در برابر انحصار گرایی ارگ ایستادگی کرده است و هنوز در کرسی ولایت بلخ تکیه زده است. فرمانده گل حیدر می گوید که ایستادگی استاد عطا محمد نور والی بلخ در برابر حکومت مرکزی قابل ستایش است و سران مجاهدین از کار او حمایت می کنند.

مارشال محمد قسیم فهیم چهار سال پیش از امروز در هجدهم حوت به اثر بیماری که داشت به عمر ۵۶ سالگی در کابل درگذشت.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top