غنی: برگزاری به موقع انتخابات پارلمانی از اولویت های کاری حکومت است

رییس جمهورغنی در مراسم افتتاحیه دوره شانزدهم سال هشتم شورای ملی، به بر گزاری انتخابات شفاف و به موقع مجلس نمایندگان و ریاست جمهوری در کشور تاکید کرد.

دور شانزدهم سال هشتم شورای ملی روز چهارشنبه با حضور رییس جمهورغنی، مقام های بلند پایه حکومتی و اعضای کابینه طی مراسمی افتتاح شد. عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان در این مراسم، با نگرانی از وضعیت امنیتی و سیاسی کنونی کشور، به برگزاری به موقع انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی تاکید کرد.

درهمین حال، رییس جمهورغنی برگزاری انتخابات شفاف و به موقع را از اولویت های حکومت می داند و می گوید که حکومت درپی راه حل برای تامین هزینه مالی انتخابات و تامین امنیت مراکز رای دهی است. در حالی رییس جمهورغنی به برگزاری به موقع انتخابات در کشور تاکید می کند که پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی را به تامین بودجه مشروط کرده است.

رییس جمهورغنی همچنان بر استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات تاکید می کند و می گوید که کمیسیون باید از هرگونه گرایش های سیاسی به دور باشد.

این در حالیست که مجلس نمایندگان وارد سومین سال دوره کاری غیر قانونی خود شده است. بر بنیاد قانون اساسی دوره کاری نمایندگان کنونی مجلس باید سه سال قبل یعنی در اخیر سال پنجم به اتمام می رسید و نمایندگان جدید به کارشان آغاز می کردند؛ اما به دلیل برگزاری نشدن به موقع انتخابات تا هنوز نمایندگان پیشین به کارشان ادامه داده اند. پیش از این نیز کمیسیون مستقل انتخابات از احتمال تاخیر در برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی در سال پیشرو خبر داده است.

نوشته‌های مرتبط


Top