طرح تازه وزارت دفاع چقدر می تواند نیروهای ارتش را در میدان های نبرد کمک کند

بر اساس طرح «ارتش منطقه ای» وزارت دفاع یک واحد ۳۶ هزار نفری را تشکیل می دهد که بتواند در جریان جنگ، نیروهای ارتش ملی را همکاری کند. ارتش منطقه ای طرحی است شبیه پولیس محلی که چندین سال قبل ایجاد شده بود. پولیس محلی هم اکنون منتقد و موافقانی  دارد. این واحد به چه منظوری ایجاد می شود، آیا اهداف جنگی در برابر هراس افگنان خواهد داشت یا اهدافی دیگری را نیز دنبال خواهد کرد؟

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top