رییس اجرایی حکومت بر حل اختلافات سیاسی از طریق گفتگو تاکید می کند

رییس اجرایی حکومت در کمپاین نهال شانی در کابل بر حل اختلافات سیاسی از طریق گفتگو تاکید کرد. رییس اجرایی حکومت ابراز امید واری می کند که تا بهار سال نو اختلافات سیاسی در کشور حل شود.

کمپاین نهال شانی از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری (روز چهارشنبه ۱۶ حوت) در منطقه بند قرغه شهر کابل آغاز شد. داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت با تاکید بر حمایت از کمپاین نهال شانی در کشور، بر حل اختلافات سیاسی از طریق گفتگو در کشور تاکید می کند. رییس اجرایی حکومت ابراز امید واری می کند که تا بهار سال نو اختلافات سیاسی در کشور حل شود.

درهمین حال، عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان از وضعیت سیاسی در کشور نگرانی می کند. آقای ابراهیمی می گوید که این وضعیت نگرانی شهروندان را برانگیخته است.

با این همه، نصیر احمد درانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری بر سهم گیری بیشتر شهروندان کشور در کمپاین نهال شانی در پایتخت تاکید می کند. کمپاین نهال شانی همه ساله پیش از آغاز سال نو با گرم شدن هوا آغاز می شود. اما بیشتر انتقادها بر این است که نهادهای دولتی و باشندگان از نهال های غرس شده به گونه درست حفاظت نمی کنند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top