روند انتقال بسته های پستی در کشور سرعت می یابد

تفاهمنامه انتقال بسته های پستی میان وزارت مخابرات و وزارت ترانسپورت در کابل امضا شد. وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گوید که با امضای این تفاهمناهه تمام بسته های پستی اداره “افغان پست” از طریق شرکت های خصوصی از مرکز به ولایت ها انتقال خواهد شد.

مسوولان وزارت های مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و وزارت ترانسپورت با تاکید بر تسریع روند انتقال بسته های پستی در کشور، انتقال بسته های پستی با برخی از مناطق کشور امضا کردند. شهزاد گل آرویوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گوید که با امضای این تفاهمناهه، تمام بسته های پستی اداره “افغان پست” از طریق شرکت های خصوصی از مرکز به ولایت های کشور منتقل خواهد شد.

وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می افزاید که با امضای این تفاهمنامه، عواید اداره “افغان پست” افزایش می یابد و بسته های پستی به موقع به دست مردم قرار خواهد گرفت. درحالی مسوولان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بر تسریع روند انتقال بسته های پستی در کشور تاکید می کند که پیش از این شماری از شهروندان از کارکرد اداره”افغان پست” انتقاد کرده اند.

نوشته‌های مرتبط


Top