روسیه و امریکا به ارتکاب جنایت جنگی در سوریه متهم شدن

سازمان ملل روسیه و امریکا را در جنگ سوریه متهم به ارتکاب جنایت جنگی کرده است. کمیسیون تحقیق سازمان ملل، با انتشار گزارشی که بر اساس پنجصد مصاحبه محرمانه با افراد و شاهدان رویداد آماده کرده، روسیه و ایتلاف بین المللی به رهبری امریکا را درپی حملات هوایی و وارد شدن تلفات به غیرنظامیان، به ارتکاب جنایت جنگی در سوریه متهم کرده است.

این گزارش همچنین گروه تروریستی داعش را به دلیل کشتار غیرنظامیان و استفاده از آن ها به عنوان سپر انسانی، به جنایت جنگی متهم کرده است. کمیسیون تحقیق سازمان ملل، در بخشی از گزارش خود دولت سوریه را به استفاده از سلاح شیمیایی علیه مخالفان مسلح در غوطه شرقی متهم کرده است. بازرسان مستقل سازمان ملل، از تمام طرف‌ های درگیر در سوریه خواسته ‌اند تا به هدف انجام تحقیقات دقیق تر، شرایط دسترسی آن ها را به مناطق مخاصمه فراهم کنند.

نوشته‌های مرتبط


Top