از روز جهانی زن در وزارت امور داخله گرامیداشت شد

از هشتم مارچ روز جهانی زن طی همایشی در وزارت امور داخله گرامیداشت شد. وزیر امور داخله می گوید که هنوزهم زنان پولیس با مشکلات جدی روبه رو اند و در برخی از موارد با زنان در این وزارت خشونت می شود.

از هشتم مارچ روز جهانی زن طی همایشی در وزارت امور داخله گرامیداشت شد. ویس احمد برمک وزیر امور داخله می گوید که در صفوف نیروهای پولیس ملی بیش از چهار هزار زن کار می کنند و قرار است این شمار به ده هزار تن برسد. آقای برمک می افزاید که عملکرد زنان برای تامین امنیت و کاهش جرایم جنایی در کشور به ویژه در پایتخت قابل ستایش است، اما هنوزهم خشونت در برابر زنان در این وزارت وجود دارد.

در همین حال، سیما سمر رییس کمیسیون حقوق بشر می گوید که زنان از شعار دادن برای تامین حق شان خسته شده اند و نیاز است تا برای تحقق حقوق زنان عمل شود. وی همچنان به برچیدن خشونت علیه زنان در وزارت داخله تاکید می کند.

اما وزیر امور داخله می گوید که وزارت تحت امرش برنامه های درستی برای برچیدن خشونت ها علیه زنان در این وزارت را تدوین کرده است و با عملی شدن آن تا یکسال دیگر، بیشتر مشکلات زنان در این وزارت حل خواهد شد.

این سخنان در حالی مطرح می شود که در شانزده سال گذشته به بهانه تحکیم حقوق زنان صدها میلیون دالر در کشور هزینه شده است. اما هنوزهم زنان در بسیاری از موارد از حق شان محروم شده اند و گراف خشونت علیه زنان با گذشت هر سال رو به بالا است.

نوشته‌های مرتبط


Top