ستایش مقام های نظامی و سیاسی از کارکرد نظامیان کشور

شماری از مقام های امنیتی و رهبران احزاب سیاسی در مراسمی گرامیداشت از روز ملی سرباز از مبارزه نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در مقابل تروریزم ستایش کردند.

عبدالهادی ارغندیوال رهبر حزب اسلامی افغانستان می گوید که نبرد مشترک نیرو های امنیتی در برابر هراس افگنان الگویی باهمی برای مردم افغانستان است. آقای ارغندیوال می افزاید که هم اکنون نیروهای امنیتی و دفاعی، کشور را از تیررس جنگ های نیابتی نگهداری می کنند.

در این نشست انتقاد های تندی به جانب پاکستان نیز مطرح می شود. محمد راد منش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افزون بر یاد آوری قهرمانی های نیرو های امنیتی و دفاعی کشور می گوید سازمان استخباراتی پاکستان و گروه های افراطی آن کشور هم اکنون در تلاش فروپاشی نیرو های امنیتی قرار دارند.

نهم حوت برابر است با روز ملی سرباز در کشور نام گذاری شده است. با وجود صد ها چالش در برابر نیرو های امنیتی در سنگر های کشور و بی سرنوشتی خانواده های قربانیان نیرو های امنیتی، حکومت در گرامیداشت پرشکوه این روز کوتاه امده و بر خانواده های قربانیان توجهی جدی نمی کند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top