بزرگترین دانشگاه ویژه زنان با کمک ترکیه در کابل ساخته می شود

وزارت تحصیلات عالی می گوید که بزرگترین دانشگاه ویژه زنان، به همکاری ترکیه در کابل ساخته می شود.

عارفه پیکار سخنگوی وزارت تحصیلات عالی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که قرار است کار ساخت این دانشگاه سال آینده در گسترده گی نود و دو جریب زمین در ساحه تپه مرنجان شهر کابل آغاز شود. به گفته خانم پیکار متن قرارداد ساخت این دانشگاه آماده شده است و قرار است این قرارداد به زودی امضا شود. این دانشگاه نخست در بخش های علوم طبی، علوم اجتماعی و ساینس دانشجویان دختر را جذب خواهد کرد.

سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افزوده است که براساس توافقات هردو کشور، این دانشگاه به نام مولانا جلال الدین بلخی نامگذاری خواهد شد. وزارت تحصیلات عالی برنامه‌های بنیادی را در خصوص ورود زنان و دختران به دانشگاه‌ های کشور، راه اندازی کرده است.

سخنگوی این وزارت تاکید کرده که در آزمون کانکور عمومی امسال، بر علاوه‌ روند عمومی جلب و جذب دانشجویان، شش هزار و هشتصد و پنجاه دختر را در رشته ‌هایی که در اولویت اقتصادی افغانستان قرار دارد، جذب خواهد کرد. به گفته او این تصمیم با مطالعه چالش و فرصت ‌های موجود، فراه راه زنان اتخاذ شده است.

سخنگوی وزارت تحصیلات عالی همچنان می گوید که این وزارت به هدف جلوگیری از منع آزار و اذیت جنسی در دانشگاه ‌های کشور، سند منع و آزار و اذیت جنسی را آماده کرده است. او گفته است که وزارت تحصیلات عالی در زمینه جلوگیری از منع آزار و اذیت جنسی در دانشگاه‌ها به گونه نظام مند برخورد خواهد کرد.

نوشته‌های مرتبط


Top