آیا جنجال ها میان والی بلخ و رییس جمهور پایان یافته است؟

شماری می گویند رییس جمهور و عطا محمد نور قصد دارند، در سال جدید خورشیدی، چالش های پیش آمده میان بلخ و کابل را حل کنند. گفته می شود رییس جمهور به همین منظور، رییس عمومی امنیت ملی را به بلخ پیش استاد عطا محمد نور فرستاده است. اما منابع می گویند، هنوز خواسته های عطا محمد نور و جمعیت اسلامی توسط ارگ پذیرفته نشده است. حدود سه ماه از تنش ها میان بلخ و کابل می گذرد، ظاهرا تنش های بوجود آمده میان والی بلخ و رییس جمهور غنی، برسر کارهای اساسی سایه انداخته است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top