آمریکا: طالبان باید با حکومت افغانستان مذاکره کنند

آمریکا از طالبان خواسته است که روی برنامه رییس جمهورغنی برای پیوستن شان به روند صلح دقت کنند.

الیس ویلز معین وزارت خارجه آمریکا برای امور آسیای جنوبی و آسیای میانه، گفته است که رییس جمهورغنی خواستار تسلیم شدن طالبان نشده‌ و ادعای گروه طالبان مبنی بر این که، حکومت افغانستان خواستار تسلیم شدن آن ‌ها شده‌ است، درست نیست. وی همچنان گفته است که، رییس جمهورغنی، خواستار صلح آبرومندانه شده‌ است.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top