نمایشگاه ملی کار و تحصیل در کابل برگزار شد

نمایشگاه ملی کار و تحصیل با حضور نمایندگان سکتور خصوصی و نهادهای تحصیلی خصوصی در کابل برگزار شد. هدف از برگزاری این نمایشگاه فراهم سازی زمینه کار و تحصیل برای جوانان عنوان شده است.

“نمایشگاه ملی کار و تحصیل” با حضور نمایندگان سکتور خصوصی و نهادهای تحصیلات خصوصی و شرکت ها با حضور صدها تن از جوانان در کابل برگزار شده است. سپوژمی صیاد یکی از برگزار کنندگان این نمایشگاه می گوید که “نمایشگاه ملی کار و تحصیل” به هدف اشتغال زایی و فراهم سازی زمینه تحصیل برای جوانان برگزار شده است.

درهمین حال، خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع برگزاری این گونه نمایشگاه ها را در راستای ایجاد هماهنگی میان کارگر و کار فرما مهم می دانند و می گوید که حکومت به تعهداتش در راستای حمایت از سکتور خصوصی عمل نکرده است.

از سویی هم، اتحادیه ملی کارگران، کارکرد حکومت در راستای اشتغال زایی برای شهروندان را نگران کننده می داند و می گوید که بلند بودن آمار بیکاری و افزایش روز افزون فقر سبب شده است تا جوانان در بسیار از موارد به صفوف طالبان بپیوندند.

همچنان صنعتکاران کشور راه اندازی این گونه نمایشگاه ها را در راستای بازار یابی بر زنان صنعتکار مهم می دانند و می گویند که در چند سال اخیر زنان صنعت پیشه از سوی هیچ نهاد حمایت نشده اند. رویا حافظی یکی از زنان صنعتکار که توانسته است با سرمایه گذاری اندک زمینه کاری را برای ده ها تن از بانوان در کشور فراهم کند از این عملکرد حکومت انتقاد می کند.

نمایشگاه ملی کار و تحصیل با حمایت بانک جهانی در کابل طی سه روز برگزار شده است. مسوولان سکتور خصوصی و نهادهای تحصیلی می گویند که آنان نزدیک به هفده هزار تن را در بخش های مختلف جذب خواهند کرد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top