امضای قرارداد نصب شبکه انترنتی در دانشگاهای کشور

قرارداد نصب شبکه انترنتی در دانشگاهای کشور میان وزارت تحصیلات عالی و اداره تنظیم خدمات مخابراتی “اترا” به امضا رسید. معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی می گوید که تا دوسال آینده در تمام دانشگاهای دولتی خدمات انترنتی فراهم می شود.

شماری از مراکز تحصیلی کشور به شبکه های انترنتی وصل نیست و این امر یکی از چالش ها فرا راه استادان و دانشجویان دانشگاهای کشور است. وزارت تحصیلات عالی تفاهمنامه نصب شبکه انترنتی در دانشگاهای کشور را با اداره تنظیم خدمات مخابرات “اترا” امضا کرد. احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی می گوید که تا دو سال آینده تمام دانشگاهای کشور با خدمات انترنتی مجهز خواهد شد.

درهمین حال، نقیب الله سیلاب رییس اداره” اترا” می گوید آغار این روند و تطبیق این تفاهمنامه می تواند در راستای رشد استعداد دانشجویان موثر تمام شود.

در حال حاضر استادان و دانشجویان دانشگاهای کشور از فراهم نشدن خدمات انترنت در دانشگاها شکایت می کنند و می گویند که این امر یکی از چالش های عمده در راستای برنامه های تحقیقی و ارتباطی دانشجویان دانشگاها است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top