احزاب و جریان های سیاسی خواستار حفظ استقلالیت کمیسیون انتخابات شد

احزاب و جریان‌ های سیاسی طی اعلامیه ای مشترک در پاسخ به اعلامیه اخیر کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که، موقف ‌گیری‌ کمیسیون در برابر خواست جریان های سیاسی به جای حکومت، استقلالیت این نهاد مستقل را زیر سوال می برد.

در اعلامیه آمده است که مخاطب اعلامیه اخیر احزاب و جریان ‌های سیاسی، حکومت وحدت ملی و جامعه جهانی بود. اعلامیه همچنان واکنش کمیسیون انتخابات را نامرتبط و بدون ارزیابی دقیق خواست ‌های مشروع و معقول احزاب و جریان‌های سیاسی دانسته و یک بار دیگر به برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی تا اوایل میزان سال آینده تاکید کرده ست. در اعلامیه احزاب همچنان آمده است در صورت تداوم موقف‌گیری ‌های نامحاسبه شده کمیسیون در برابر خواست ‌های مشروع و مردم ‌سالارانه احزاب و جریان‌ های سیاسی، در مورد همکاری‌ های احزاب و جریان ‌های سیاسی با کمسیون‌ مستقل انتخابات تجدید نظر خواهد شد.

نوشته‌های مرتبط


Top